Aktia Emerging Market Bond+ B

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
1,85 EUR
PPM-nummer
609701
Morningstar kategori
Ränte - euro tillväxtm, obligationer
Senaste kursdatum
2019-04-18
ISIN
FI0008811708
Fondens startdatum
2007-02-12
Jämförelseindex
JPM EMBI Global Hedged TR EUR
 
Köpavgift
1%
Säljavgift
1%
Årlig avgift
0,90%
Förvaltningskostnad
0,83%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
7,6%
Sharpe Ratio 3 år
1,2
Tracking Error 3 år %
1,6%
Informationskvot 3 år
1,0
   
Fondbolag
Aktia Rahastoyhtiö Oy
Hemsida
www.aktia.fi
Förvaltarens namn
Jetro Siekkinen
Adress
Mannerheimintie 14
00100 Helsingfors
Telefon
+358 (0)10 247 6843
 
Placeringsinriktning
Fonden är en räntefond som placerar sina medel huvud-sakligen i ränteinstrument eller penningmarknadsinstrument emitterade eller garanterade av tillväxtländer. Instrumenten är huvudsakligen emitterade i euro eller US-dollar och fonden skyddar sig mot all valutakursrisk. Avsikten är att uppnå en möjligast effektiv aktiv allokering av placeringarna och i fondens placeringsuniversum ingår ca 70 stater.Fonden riktar sina placeringar på masskuldebrev där emittentens kreditvärdighet bedöms vara genomsnittligen BBB- (Standard & Poors). Fondens målsättning är att uppnå bättre avkastning än sitt jämförelseindex på lång sikt.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,1%
1 vecka 0,2%
1 månad 0,7%
3 månader 6,3%
1 år 0,9%
10 år 75,1%
15 år -
Sedan årsskiftet 9,8%
Sedan start 112,1%
Kursdatum: 2019-04-18
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2018-12-31
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2018-12-31
Lång ränta
97,2%
Kort ränta
2,8%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2018-12-31