Barings China Select A USD Inc

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
13,80 USD
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Kina
Senaste kursdatum
2019-11-12
ISIN
IE00B2NG2T18
Fondens startdatum
2008-04-18
Jämförelseindex
MSCI China NR USD
 
Köpavgift
5%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
1,95%
Förvaltningskostnad
1,50%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
17,2%
Sharpe Ratio 3 år
0,6
Tracking Error 3 år %
6,8%
Informationskvot 3 år
-0,5
   
Fondbolag
Baring International Fund Mgrs (Ireland)
Hemsida
www.barings.com
Förvaltarens namn
William Fong
Adress
2nd Floor IFSC House
Int'l Financial Services Centre
Custom House Docks
Telefon
+44 (0)207 628 6000
 
Placeringsinriktning
Att investera i företag i Kina eller i Hongkong eller i företag som härleder sina intäkter från Kina och Hongkong. Fonden kan även investera i aktier i företag någon annanstans i regionen (t.ex. Taiwan, Singapore och Indonesien men inte i Japan) med en potential att dra nytta av utvecklingen i Kina. Fonden kan investera i andra typer av finansiella instrument som till exempel andra fonder och amerikanska och globala depåbevis (som representerar aktier i företag vilka omsätts på aktiemarknader världen runt). Fonden kan även inneha kontanter i form av inlånade medel. Fonden kan investera i derivat (som till exempel terminer, optioner och swappar), vilka är knutna till värdeökning och värdeminskning på andra tillgångar.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,6%
1 vecka -0,6%
1 månad 3,5%
3 månader 11,8%
1 år 27,1%
10 år 95,8%
15 år -
Sedan årsskiftet 31,7%
Sedan start 124,1%
Kursdatum: 2019-11-12
Innehav
Asien exkl Japan
99,3%
Övrigt
0,7%
Totalt är 98,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31
Teknik
22,8%
Konsument, cyklisk
20,4%
Finans
16,6%
Konsument, stabil
9,4%
Sjukvård
7,5%
Fastigheter
7,4%
Industri
6,0%
Övrigt
10,0%
Totalt är 98,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31
Aktier
98,0%
Kort ränta
2,0%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31