SEB Sverige Indexfond

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
442,02 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Sverige
Senaste kursdatum
2020-01-16
ISIN
SE0002593673
Fondens startdatum
2008-10-22
Jämförelseindex
MSCI Sweden NR SEK
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
1%
Årlig avgift
0,25%
Förvaltningskostnad
0,25%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
12,6%
Sharpe Ratio 3 år
1,0
Tracking Error 3 år %
2,9%
Informationskvot 3 år
0,9
   
Fondbolag
SEB Investment Management AB
Hemsida
www.seb.se/fonder
Förvaltarens namn
Peter Svalstedt
Adress
Stjärntorget 4
169 79
Telefon
+46 (0)771 365 365
 
Placeringsinriktning
Fonden placerar i aktier och aktierelaterade instrument som handlas på Stockholmsbörsen. Målsättningen är att så nära som möjligt följa utvecklingen av SIX Return Index. Förvaltarteamet strävar efter att handla aktier på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt och att på samma gång försöka undvika att ta risk gentemot jämförelseindex. Derivatinstrument får användas som ett led i fondens placeringsinriktning. Fonden får investera i andra instrument än de som nämns ovan. För information om fondens fullständiga placeringsmöjligheter m.m. se Informationsbroschyren inklusive fondbestämmelser.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 1,3%
1 vecka 1,0%
1 månad 3,0%
3 månader 11,2%
1 år 31,7%
10 år 207,4%
15 år -
Sedan årsskiftet 2,5%
Sedan start 376,7%
Kursdatum: 2020-01-16
Innehav
Sverige
93,5%
Västeuropa exkl Sverige
5,7%
Övrigt
0,8%
Totalt är 99,9% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Industri
29,4%
Finans
23,2%
Teknik
8,7%
Konsument, cyklisk
8,6%
Fastigheter
7,9%
Konsument, stabil
6,7%
Sjukvård
6,6%
Övrigt
8,9%
Totalt är 99,9% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Aktier
99,9%
Kort ränta
0,1%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31