SEB Strategi Tillväxt C SEK - Lux

Information
Morningstar rating
Saknas
Senaste NAV
245,30 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Hedgefond, multi-strategi
Senaste kursdatum
2020-02-18
ISIN
LU0394670037
Fondens startdatum
2008-11-17
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
1,63%
Förvaltningskostnad
1,45%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
9,3%
Sharpe Ratio 3 år
1,0
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
SEB Investment Management AB
Hemsida
www.seb.se/fonder
Förvaltarens namn
Jonas Andersson
Adress
Stjärntorget 4
169 79
Telefon
+46 (0)771 365 365
 
Placeringsinriktning
Denna fondandelsfond placerar med globalt fokus. Med hänsyn till fondens risknivå strävar vi efter att maximera den totala avkastningen genom att aktivt allokera fondens exponering mot framförallt aktier, räntebärande värdepapper och alternativa placeringar. Exempel på alternativa placeringar är råvaror, hedgefonder, valutor.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -
1 vecka 1,1%
1 månad 1,6%
3 månader 6,0%
1 år 14,6%
10 år 84,3%
15 år -
Sedan årsskiftet 5,5%
Sedan start 145,3%
Kursdatum: 2020-02-18
Innehav
Nordamerika
59,6%
Västeuropa exkl Sverige
16,8%
Asien exkl Japan
11,1%
Japan
5,3%
Övrigt
7,3%
Totalt är 77,1% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31
Teknik
18,5%
Sjukvård
16,3%
Finans
14,9%
Industri
12,8%
Konsument, cyklisk
10,2%
Kommunikation
8,2%
Konsument, stabil
7,9%
Övrigt
11,2%
Totalt är 77,1% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31
Aktier
79,2%
Lång ränta
30,0%
Övrigt
3,0%
Kort ränta
-12,1%
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31