Nordea Inst Aktie Världen

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
188,82 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Global, värdebolag
Senaste kursdatum
2019-11-20
ISIN
SE0000524449
Fondens startdatum
1998-05-11
Jämförelseindex
MSCI ACWI Value NR USD
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
0,52%
Förvaltningskostnad
0,50%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
13,4%
Sharpe Ratio 3 år
1,1
Tracking Error 3 år %
4,0%
Informationskvot 3 år
0,8
   
Fondbolag
Nordea Funds Ab
Hemsida
www.nordea.se
Förvaltarens namn
Claus Nielsen
Adress
Regeringsgatan 59
Telefon
+46 771 224488
 
Placeringsinriktning
En aktiefond som placerar på de globala aktiemarknaderna. Tyngdpunkten ligger på de större, etablerade aktiemarknaderna, exempelvis Nordamerika och Europa. Placeringarna görs i ett brett urval av aktier där både en avvägning mellan olika branscher och enskilda företag spelar in. Fonden har innehav i ett brett urval av företag. Fonden omfattas av Nordeas policy för Ansvarsfulla investeringar. Fonden omfattas även av särskilda etiska kriterier. Inom ramen för fondens placeringsinriktning beaktas internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Fondens förvaltare undviker vidare att placera i företag där mer än 5 procent av företagets omsättning är inriktad på produktion och/eller försäljning av varor och tjänster inom kategorierna vapen, tobak, alkohol, spel och pornografi.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,3%
1 vecka -0,4%
1 månad 3,1%
3 månader 6,7%
1 år 26,6%
10 år 177,4%
15 år 241,5%
Sedan årsskiftet 35,3%
Sedan start 226,0%
Kursdatum: 2019-11-20
Innehav
Nordamerika
67,5%
Västeuropa exkl Sverige
18,6%
Japan
8,2%
Övrigt
5,7%
Totalt är 99,6% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Teknik
20,1%
Finans
18,3%
Sjukvård
13,3%
Industri
12,1%
Konsument, cyklisk
12,0%
Konsument, stabil
9,0%
Övrigt
15,1%
Totalt är 99,6% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Aktier
99,6%
Kort ränta
0,4%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30