Enter Return A

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
1 136,86 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Ränte - SEK obligationer, företag
Senaste kursdatum
2020-01-17
ISIN
SE0002729038
Fondens startdatum
2008-12-29
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
0,68%
Förvaltningskostnad
0,75%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
0,4%
Sharpe Ratio 3 år
2,8
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
Enter Fonder AB
Hemsida
www.enterfonder.se
Förvaltarens namn
Anders Wilson
Adress
Box 7415
103 91 Stockholm
Stockholm
Telefon
+46 8 7905700
 
Placeringsinriktning
Enter Return är en fond med hållbar inriktning och äger inte värdepapper i bolag som tillverkar landminor, kluster- och atomvapen, bolag som äger fossila tillgångar för exploatering och heller inte i bolag som producerar pornografi. Fonden följer gränsvärden som fondbolaget fastställt vad gäller investeringar i bolag som producerar alkohol, tobak, vapen, spel samt distribuerar pornografi. Enter Return är aktivt förvaltad med målet att ta vara på de möjligheter som uppstår av rörelserna på ränte- och kreditmarknaderna. Fonden mixar företags-, bostads- och statsobligationer med målet att i skiftande marknadsklimat ge god avkastning till begränsad risk. Fonden köper i första hand svenska obligationer utgivna av välkända svenska företag, bolåneinstitut, kommuner och av Riksgäldskontoret.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,0%
1 vecka 0,1%
1 månad 0,1%
3 månader 0,3%
1 år 1,6%
10 år 17,9%
15 år -
Sedan årsskiftet 0,1%
Sedan start 23,2%
Kursdatum: 2020-01-17
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Lång ränta
97,2%
Kort ränta
2,8%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31