Didner & Gerge Småbolag

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
839,27 SEK
PPM-nummer
140491
Morningstar kategori
Sverige, små-/medelstora bolag
Senaste kursdatum
2019-11-15
ISIN
SE0002699421
Fondens startdatum
2008-12-23
Jämförelseindex
MSCI Sweden Small Cap NR SEK
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
1,40%
Förvaltningskostnad
1,40%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
12,3%
Sharpe Ratio 3 år
0,7
Tracking Error 3 år %
5,8%
Informationskvot 3 år
-0,3
   
Fondbolag
Didner & Gerge Fonder AB
Hemsida
www.didnergerge.se
Förvaltarens namn
Carl Gustafsson
Adress
Dragarbrunnsgatan 45
Box 1008
751 40
Telefon
+46 18640540
 
Placeringsinriktning
Fonden är en aktiefond som kan placera i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper i små och medelstora företag. Kriteriet för ett företags storlek är dess börsvärde, vilket vid investeringstillfället får uppgå till högst en procent av aktiemarknadens totala börsvärde i Sverige. Målsättningen för placering av fondens medel är att på lång sikt, d v s en tidsperiod om 5 år eller mera, uppnå en värdemässig ökning av fondens andelsvärde.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,5%
1 vecka 0,0%
1 månad 5,5%
3 månader 13,8%
1 år 14,7%
10 år 350,8%
15 år -
Sedan årsskiftet 23,7%
Sedan start 777,1%
Kursdatum: 2019-11-15
Innehav
Sverige
82,1%
Västeuropa exkl Sverige
17,9%
Totalt är 95,8% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Industri
43,0%
Sjukvård
12,9%
Teknik
12,7%
Fastigheter
9,8%
Konsument, stabil
6,0%
Finans
5,8%
Övrigt
9,8%
Totalt är 95,8% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Aktier
95,8%
Kort ränta
4,2%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31