Didner & Gerge Småbolag

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
926,34 SEK
PPM-nummer
140491
Morningstar kategori
Sverige, små-/medelstora bolag
Senaste kursdatum
2020-02-19
ISIN
SE0002699421
Fondens startdatum
2008-12-23
Jämförelseindex
MSCI Sweden Small Cap NR SEK
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
1,40%
Förvaltningskostnad
1,40%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
12,6%
Sharpe Ratio 3 år
0,9
Tracking Error 3 år %
5,6%
Informationskvot 3 år
-0,5
   
Fondbolag
Didner & Gerge Fonder AB
Hemsida
www.didnergerge.se
Förvaltarens namn
Carl Gustafsson
Adress
Dragarbrunnsgatan 45
Box 1008
751 40
Telefon
+46 18640540
 
Placeringsinriktning
Fonden är en aktiefond som kan placera i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper i små och medelstora företag. Kriteriet för ett företags storlek är dess börsvärde, vilket vid investeringstillfället får uppgå till högst en procent av aktiemarknadens totala börsvärde i Sverige. Målsättningen för placering av fondens medel är att på lång sikt, d v s en tidsperiod om 5 år eller mera, uppnå en värdemässig ökning av fondens andelsvärde.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 2,0%
1 vecka 1,1%
1 månad 1,6%
3 månader 11,2%
1 år 24,7%
10 år 344,8%
15 år -
Sedan årsskiftet 4,2%
Sedan start 868,1%
Kursdatum: 2020-02-19
Innehav
Sverige
82,0%
Västeuropa exkl Sverige
18,0%
Totalt är 95,1% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31
Industri
47,3%
Teknik
13,3%
Sjukvård
10,2%
Konsument, stabil
7,1%
Fastigheter
6,4%
Övrigt
15,8%
Totalt är 95,1% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31
Aktier
95,1%
Kort ränta
4,9%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31