SEB Nordenfond Småbolag C EUR - Lux

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
579,26 EUR
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Norden, små-/medelstora bolag
Senaste kursdatum
2020-02-19
ISIN
LU0385664312
Fondens startdatum
2009-07-01
Jämförelseindex
MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD
 
Köpavgift
1%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
1,37%
Förvaltningskostnad
1,30%
Resultatbaserad avgift
20,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
13,5%
Sharpe Ratio 3 år
1,6
Tracking Error 3 år %
6,3%
Informationskvot 3 år
1,7
   
Fondbolag
SEB Investment Management AB
Hemsida
www.seb.se/fonder
Förvaltarens namn
Per Trygg
Adress
Stjärntorget 4
169 79
Telefon
+46 (0)771 365 365
 
Placeringsinriktning
Fonden är aktivt förvaltad och placerar huvudsakligen i aktier eller aktierelaterade instrument, med fokus på nordiska små och medelstora bolag. Investeringsområdet definieras som de aktier i Norden som utgör de nedersta 20 procenten av det totala börsvärdet, och består av ungefär 500 aktier. De svenska bolagens vikt utgör omkring 40 procent av investeringsområdets börsvikt. Eftersom fonden placerar medel utanför Sverige påverkas avkastningen av svenska kronans utveckling i relation till andra valutor. Fonden har möjlighet att utnyttja derivatinstrument. Fonden får investera i andra instrument än de som nämns ovan. För information om fondens fullständiga placeringsmöjligheter m.m. se fullständigt Prospekt.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 1,6%
1 vecka 2,5%
1 månad 2,9%
3 månader 16,5%
1 år 47,1%
10 år 337,8%
15 år -
Sedan årsskiftet 7,1%
Sedan start 477,5%
Kursdatum: 2020-02-19
Innehav
Sverige
83,1%
Västeuropa exkl Sverige
16,9%
Totalt är 95,2% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31
Industri
34,6%
Teknik
21,6%
Fastigheter
13,4%
Sjukvård
11,5%
Konsument, cyklisk
7,5%
Kommunikation
6,8%
Övrigt
4,7%
Totalt är 95,2% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31
Aktier
95,2%
Övrigt
4,6%
Kort ränta
0,2%
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31