SEB Asset Sel Opportun C SEK - Lux

Information
Morningstar rating
Saknas
Senaste NAV
135,93 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Hedgefond, modellbaserad terminshandel
Senaste kursdatum
2020-01-21
ISIN
LU0425994331
Fondens startdatum
2009-06-09
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
1%
Årlig avgift
1,56%
Förvaltningskostnad
1,50%
Resultatbaserad avgift
20,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
14,9%
Sharpe Ratio 3 år
-0,2
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
SEB Investment Management AB
Hemsida
www.seb.se/fonder
Förvaltarens namn
Hans-Olov Bornemann
Adress
Stjärntorget 4
169 79
Telefon
+46 (0)771 365 365
 
Placeringsinriktning
Fonden placerar globalt med exponering mot tillgångsslagen aktier, räntebärande värdepapper, valutor och råvaror. Förvaltningsteamet tar både långa positioner (vid förväntad marknadsuppgång) och korta positioner (vid förväntad marknadsnedgång) och försöker därigenom uppnå en god långsiktig avkastning och en tillfredsställande riskspridning. Fonden har absolut avkastning som målsättning, det vill säga att försöka öka i värde oavsett marknadsutveckling. För att investera i fonden bör man kunna tåla nedgångar i fondandelsvärdet om åtminstone 20-30 procent under enskilda år. Fondens innehav valutasäkras, vilket innebär att den svenska kronans utveckling inte bör påverka fondandelsvärdets utveckling. Fonden har möjlighet att utnyttja derivatinstrument och får placera mer än 35 % i skuldförbindelser utgivna eller garanterade av en och samma emittent.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -1,2%
1 vecka 0,5%
1 månad 1,8%
3 månader 5,1%
1 år 12,5%
10 år 38,4%
15 år -
Sedan årsskiftet 2,8%
Sedan start -
Kursdatum: 2020-01-21
Innehav
Nordamerika
54,7%
Västeuropa exkl Sverige
22,4%
Asien exkl Japan
12,9%
Australien och Nya Zeeland
7,3%
Övrigt
2,7%
Totalt är 113,9% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Teknik
34,2%
Finans
15,6%
Industri
7,9%
Konsument, cyklisk
7,6%
Råvaror
6,8%
Sjukvård
6,6%
Konsument, stabil
5,7%
Kommunikation
5,0%
Övrigt
10,7%
Totalt är 113,9% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Lång ränta
325,8%
Aktier
199,2%
Övrigt
0,1%
Kort ränta
-425,1%
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31