Fidelity Glb MA Tact Dfsv A-Dis-EUR

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
12,85 EUR
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Blandfond - dollar, försiktig
Senaste kursdatum
2019-10-16
ISIN
LU0413543991
Fondens startdatum
2009-09-18
Jämförelseindex
Cat 75%Barclays US Agg TR&25%FTSE Wld TR
 
Köpavgift
5%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
1,58%
Förvaltningskostnad
1,15%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
9,5%
Sharpe Ratio 3 år
0,7
Tracking Error 3 år %
2,6%
Informationskvot 3 år
-1,3
   
Fondbolag
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Hemsida
www.fidelity.se/investerare
Förvaltarens namn
Nick Peters
Adress
Representative Office
Box 3488
Telefon
08-505 257 00
 
Placeringsinriktning
Fonden strävar efter att ge en långsiktigt stabil tillväxt genom investeringar i tillgångar över hela världen som ger exponering mot obligationer, aktier, råvaror, fastigheter och kontanter. Under normala marknadsförhållanden kommer fonden att investera minst 65 % av tillgångarna i obligationer och kontanter. All råvaruexponering för denna fond kommer att ske via godkända instrument och derivat såsom (men inte begränsat till) andelar/aktier i UCITS/eller andra UCI, fonder som handlas på fondbörs och swappar baserade på råvaruindex. All exponering mot fastigheter kommer att ske genom investeringar i värdepapper i företag vars huvudsakliga verksamhet utgörs av byggsektorn och andra fastighetsrelaterade investeringar. Fonden kan även investera i andra överlåtbara värdepapper, enheter i kollektiva investeringsplaner, penningmarknadsinstrument, kontanter och depositioner. Fonden får fritt använda finansiella derivatinstrument samt mer komplexa derivatinstrument eller derivatstrategier.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,0%
1 vecka -1,2%
1 månad 1,5%
3 månader 4,2%
1 år 13,9%
10 år 38,9%
15 år -
Sedan årsskiftet 14,2%
Sedan start 43,9%
Kursdatum: 2019-10-16
Innehav
Västeuropa exkl Sverige
37,7%
Asien exkl Japan
25,6%
Nordamerika
21,0%
Japan
12,2%
Övrigt
3,4%
Totalt är 57,1% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-06-30
Finans
16,4%
Teknik
15,7%
Konsument, cyklisk
13,5%
Industri
12,1%
Sjukvård
8,5%
Kommunikation
8,0%
Konsument, stabil
7,1%
Energi
6,4%
Råvaror
5,9%
Övrigt
6,4%
Totalt är 57,1% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-06-30
Lång ränta
45,1%
Aktier
21,6%
Övrigt
18,9%
Kort ränta
14,3%
Portföljen uppdaterad per 2019-06-30