IKC Sverige Flexibel

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
290,94 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Blandfond - SEK, flexibel
Senaste kursdatum
2020-02-19
ISIN
SE0003116730
Fondens startdatum
2009-12-28
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
1,28%
Förvaltningskostnad
1,20%
Resultatbaserad avgift
20,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
9,9%
Sharpe Ratio 3 år
1,3
Tracking Error 3 år %
7,9%
Informationskvot 3 år
0,7
   
Fondbolag
IKC Fonder AB
Hemsida
www.ikcfonder.se
Förvaltarens namn
Inge Knutsson
Adress
Rundelsgatan 14
Box 4155
Telefon
+46 406607000
 
Placeringsinriktning
Fonden är en värdepappersfond som investerar huvudsakligen på den svenska aktie- och räntemarknaden. Fonden har i utgångsläget 70 procent av medlen placerade på aktiemarknaden och 30 procent på räntemarknaden. Upp till 100 procent av fondens medel kan dock placeras på aktiemarknaden när denna anses ha gynnsamma förutsättningar för värdestegring. När förutsättningarna för aktiemarknaden bedöms som mindre gynnsamma kan fonden placera 100 procent av medlen på räntemarknaden.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 2,0%
1 vecka 4,5%
1 månad 7,7%
3 månader 21,2%
1 år 35,6%
10 år 199,9%
15 år -
Sedan årsskiftet 12,8%
Sedan start 190,9%
Kursdatum: 2020-02-19
Innehav
Sverige
88,2%
Japan
6,8%
Västeuropa exkl Sverige
5,0%
Totalt är 96,4% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31
Industri
25,0%
Sjukvård
18,0%
Konsument, cyklisk
17,9%
Teknik
12,8%
Fastigheter
11,9%
Kommunikation
7,7%
Konsument, stabil
6,6%
Totalt är 96,4% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31
Aktier
96,4%
Kort ränta
3,6%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31