SEB Multi Asset Defensive C SEK - Lux

Information
Morningstar rating
Saknas
Senaste NAV
111,47 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Hedgefond, multi-strategi
Senaste kursdatum
2019-12-09
ISIN
LU0487163262
Fondens startdatum
2010-04-05
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
0,60%
Förvaltningskostnad
0,30%
Resultatbaserad avgift
20,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
1,5%
Sharpe Ratio 3 år
0,8
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
SEB Investment Management AB
Hemsida
www.seb.se/fonder
Förvaltarens namn
Jonas Andersson
Adress
Stjärntorget 4
169 79
Telefon
+46 (0)771 365 365
 
Placeringsinriktning
Fonden placerar globalt med exponering mot flera olika tillgångsslag såsom räntor, valutor och råvaror. Fonden har ingen allokering mot aktiemarknaden.. Huvudsakligen görs investeringar i tillgångar såsom exempelvis andra fonder och börshandlade fonder, så kallade ETF:er, samt penningmarknadsinstrument, olika typer av obligationer och indexterminer. Fonden är en fondandelsfond som i betydande utsträckning placerar i andelar i andra fonder inklusive hedgefonder. Fonden har möjlighet att utnyttja derivatinstrument. Andelsklassen valutasäkras i svenska kronor. Fonden får investera i andra instrument än de som nämns ovan. För information om fondens fullständiga placeringsmöjligheter m.m. se fullständigt Prospekt.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,0%
1 vecka -0,1%
1 månad 0,1%
3 månader -0,7%
1 år 3,2%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 3,6%
Sedan start 11,5%
Kursdatum: 2019-12-09
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30
Kommunikation
94,0%
Fastigheter
6,0%
Övrigt
0,0%
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30
Lång ränta
78,7%
Kort ränta
14,3%
Övrigt
8,6%
Aktier
-1,5%
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30