Ethos Räntefond

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
9,00 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Ränte - SEK obligationer, långa
Senaste kursdatum
2019-10-18
ISIN
SE0001702416
Fondens startdatum
2006-05-10
Jämförelseindex
FTSE Swedish GBI SEK
 
Köpavgift
10%
Säljavgift
1%
Årlig avgift
0,07%
Förvaltningskostnad
1,00%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
1,3%
Sharpe Ratio 3 år
1,2
Tracking Error 3 år %
1,4%
Informationskvot 3 år
-0,1
   
Fondbolag
SEB Investment Management AB
Hemsida
www.seb.se/fonder
Förvaltarens namn
Tomas Niemelä
Adress
Stjärntorget 4
169 79
Telefon
+46 (0)771 365 365
 
Placeringsinriktning
Fonden är en räntefond som placerar i svenska eller utländska ränterelaterade fondpapper och penningmarknadsinstrument. Fondens medel får placeras i ränterelaterade fondpapper, penningmarknadsinstrument och fondandelar samt på konto hos kreditinstitut. I fonden ingår även de likvida medel som behövs för fondens förvaltning. Fonden får placera sina medel i ränterelaterade fondpapper och penningmarknadsinstrument utfärdade i svenska kronor. Fonden förvaltas på ett etiskt försvarbart sätt i enlighet med Svenska kyrkans grundläggande värderingar. Den genomsnittliga modifierade durationen får variera mellan 2 och 8 procent. Fonden får placera högst tio procent av dess värde i andra fonder eller fondföretag och högst tio procent av dess värde på konto hos kreditinstitut
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,1%
1 vecka -0,3%
1 månad -0,5%
3 månader 0,1%
1 år 2,7%
10 år 32,1%
15 år -
Sedan årsskiftet 2,0%
Sedan start 55,1%
Kursdatum: 2019-10-18
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Lång ränta
98,6%
Kort ränta
1,4%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30