Cliens Räntefond Kort

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
106,69 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Ränte - SEK obligationer, företag
Senaste kursdatum
2019-12-06
ISIN
SE0003910298
Fondens startdatum
2011-03-31
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
0,41%
Förvaltningskostnad
0,20%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
0,8%
Sharpe Ratio 3 år
0,7
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
Cliens Kapitalförvaltning AB
Hemsida
www.cliens.se
Förvaltarens namn
Wilhelm Högström
Adress
Birger Jarlsgatan 33
Telefon
+46 8 50650390
 
Placeringsinriktning
Cliens Räntefond Kort är en aktivt förvaltad kort räntefond som placerar i räntebärande instrument utfärdade i svenska kronor. Högsta genomsnittliga räntebindningstid (duration) uppgår till tolv månader. Fonden lämpar sig som ett alternativ till banksparande, placering för dina likvida medel och ett tryggt alternativ då aktiemarknaden är turbulent. Fonden följer ett etiskt placeringsreglemente och undviker att placera i företag vars dominerande verksamhet härrör från områdena vapen, tobak, alkohol och pornografi.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,0%
1 vecka 0,0%
1 månad 0,1%
3 månader 0,3%
1 år 1,4%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 1,5%
Sedan start 13,4%
Kursdatum: 2019-12-06
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Lång ränta
96,2%
Kort ränta
3,8%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30