Nordea Inst Aktief Sverige icke-utd

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
278,90 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Sverige
Senaste kursdatum
2019-12-12
ISIN
SE0004330181
Fondens startdatum
2012-03-01
Jämförelseindex
MSCI Sweden NR SEK
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
0,51%
Förvaltningskostnad
0,50%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
13,0%
Sharpe Ratio 3 år
0,8
Tracking Error 3 år %
2,5%
Informationskvot 3 år
0,4
   
Fondbolag
Nordea Funds Ab
Hemsida
www.nordea.se
Förvaltarens namn
Patrik Hammar
Adress
Regeringsgatan 59
Telefon
+46 771 224488
 
Placeringsinriktning
En aktiefond som placerar på den svenska aktiemarknaden. Fonden har innehav i ett brett urval av företag. Inom ramen för fondens placeringsinriktning beaktas in¬ternationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Fondens förvaltare undviker att placera i bolag där mer än 5 procent av bolagets omsättning är inriktad på produktion och/eller distribution av varor och tjänster, och/eller service till dessa bolag, inom kategorier¬na vapen, tobak, alkohol, spel, pornografi, kolbrytning samt fossilt bränsle (endast produktion/distribution). Därtill undviker fondens förvaltare att placera i bolag som finns på Carbon Underground 200TM-listan och i bolag med ESG-betyg B eller lägre enligt ratingföretaget MSCI:s betygsskala. Genomsnittet av fondens kapitalviktade ESG-betyg skall vara minst A enligt ratingföretaget MSCI:s betygsskala.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,4%
1 vecka 1,4%
1 månad -0,2%
3 månader 6,9%
1 år 22,9%
10 år 184,3%
15 år 297,6%
Sedan årsskiftet 28,0%
Sedan start 132,8%
Kursdatum: 2019-12-12
Innehav
Sverige
92,1%
Västeuropa exkl Sverige
7,3%
Övrigt
0,6%
Totalt är 98,8% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Industri
35,5%
Finans
18,4%
Teknik
10,7%
Konsument, stabil
7,2%
Sjukvård
5,9%
Fastigheter
5,9%
Konsument, cyklisk
5,6%
Råvaror
5,6%
Kommunikation
5,2%
Totalt är 98,8% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Aktier
98,8%
Kort ränta
1,2%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31