Danske Invest Eastern Europe A

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
15,85 EUR
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Östeuropa
Senaste kursdatum
2020-01-17
ISIN
LU0727216755
Fondens startdatum
2012-07-10
Jämförelseindex
MSCI EM Europe NR EUR
 
Köpavgift
3%
Säljavgift
1%
Årlig avgift
2,15%
Förvaltningskostnad
1,70%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
13,6%
Sharpe Ratio 3 år
1,0
Tracking Error 3 år %
4,4%
Informationskvot 3 år
0,0
   
Fondbolag
Danske Invest Management Company SA
Hemsida
www.danskeinvest.se
Förvaltarens namn
Ole Gotthardt
Adress
Box 7523
103 92 Stockholm
Sverige
Telefon
0752 48 30 00
 
Placeringsinriktning
Fonden investerar huvudsakligen i aktier från företag som hör hemma i, eller vars verksamhet huvudsakligen bedrivs i Östeuropa eller i Turkiet och som är noterade på en officiell fondbörs. En mindre del kan investeras i aktier från företag hemmahörande i länder som gränsar till Östeuropa. Fonden följer en aktiv investeringsstrategi. Det innebär att vi försöker att hitta de bästa investeringar för att kunna erbjuda den högsta möjliga avkastningen med hänsyn tagen till risk. Strategin medför att avkastningen kan bli både högre och lägre än den generella utvecklingen för aktier i Östeuropa.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,4%
1 vecka 1,2%
1 månad 7,0%
3 månader 13,2%
1 år 40,5%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 5,4%
Sedan start 95,5%
Kursdatum: 2020-01-17
Innehav
Östeuropa
93,5%
Övrigt
6,5%
Totalt är 98,3% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30
Energi
40,2%
Finans
33,1%
Råvaror
8,6%
Kommunikation
6,6%
Övrigt
11,4%
Totalt är 98,3% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30
Aktier
98,3%
Kort ränta
1,1%
Övrigt
0,6%
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30