Lannebo Corporate Bond A

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
120,99 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Ränte - SEK obligationer, företag
Senaste kursdatum
2019-12-09
ISIN
SE0004750396
Fondens startdatum
2012-09-10
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
0,92%
Förvaltningskostnad
0,90%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
0,9%
Sharpe Ratio 3 år
3,1
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
Lannebo Fonder
Hemsida
www.lannebofonder.se
Förvaltarens namn
Karin Haraldsson
Adress
Kungsgatan 5
Telefon
+46 8 56225200
 
Placeringsinriktning
Fonden är en aktivt förvaltad räntefond som inriktar sig på placeringar i företagsobligationer. Fonden placerar i finansiella instrument utgivna av emittenter i Norden med tonvikt på Sverige. Den genomsnittliga löptiden är i normalfallet 3-5 år men kan under perioder vara längre eller kortare. Andelsklass B är utdelande och ger utdelning i januari varje år. Målsättningen är att ge en långsiktig kapitaltillväxt genom en diversifierad portfölj av företagsobligationer. Fonden riktar sig till dig som vill vara investerad i räntemarknaden och är beredd att ta lite mer risk men fortfarande vill ha lägre risk jämfört med en aktieplacering. Fonden får placera mer än 35 procent av fondmedlen i obligationer och andra skuldförbindelser som givits ut eller garanterats av en stat eller kommun i Norden.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,0%
1 vecka 0,1%
1 månad 0,2%
3 månader 0,5%
1 år 3,3%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 3,6%
Sedan start 21,0%
Kursdatum: 2019-12-09
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Lång ränta
84,2%
Kort ränta
8,7%
Övrigt
7,2%
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31