Avanza 75

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
200,11 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Blandfond - SEK, aggressiv
Senaste kursdatum
2019-09-17
ISIN
SE0004841534
Fondens startdatum
2012-10-19
Jämförelseindex
Cat 40%CitiSwGBI&30%MSCISw&30%MSCIWd
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
0,63%
Förvaltningskostnad
0,49%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
8,9%
Sharpe Ratio 3 år
1,2
Tracking Error 3 år %
2,3%
Informationskvot 3 år
1,1
   
Fondbolag
Avanza Fonder
Hemsida
www.avanzafonder.se
Förvaltarens namn
Emilie Chawala
Adress
Regeringsgatan 103
Telefon
08-562 250 00
 
Placeringsinriktning
Fonden är en passivt förvaltad fondandelsfond och har som mål att uppnå en positiv avkastning på lång sikt med hänsyn tagen till fondens risknivå. De underliggande fonderna skall vara kostnadseffektiva och ha en bred marknadsexponering. Fonden placerar främst i svenska, globala och tillväxtmarknadsorienterade aktiefonder. Den aktieexponerade andelen i fonden ligger normalt mellan 65 och 85 procent. Fonden följer inte något index då de underliggande fonderna investerar inom flera olika områden.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,1%
1 vecka 0,9%
1 månad 4,0%
3 månader 4,1%
1 år 8,3%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 18,6%
Sedan start 100,1%
Kursdatum: 2019-09-17
Innehav
Nordamerika
45,4%
Västeuropa exkl Sverige
15,0%
Asien exkl Japan
14,6%
Sverige
14,0%
Japan
5,5%
Övrigt
5,6%
Totalt är 75,2% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31
Teknik
19,7%
Finans
19,5%
Industri
12,6%
Konsument, cyklisk
11,1%
Sjukvård
9,8%
Konsument, stabil
7,9%
Övrigt
19,4%
Totalt är 75,2% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31
Aktier
75,5%
Lång ränta
20,1%
Kort ränta
4,1%
Övrigt
0,3%
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31