SEB Hållbarhetsfond Global Utd

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
19,72 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Global, värdebolag
Senaste kursdatum
2019-12-09
ISIN
SE0004867158
Fondens startdatum
2013-03-01
Jämförelseindex
MSCI ACWI Value NR USD
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
1%
Årlig avgift
1,50%
Förvaltningskostnad
1,50%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
11,8%
Sharpe Ratio 3 år
0,9
Tracking Error 3 år %
3,8%
Informationskvot 3 år
0,0
   
Fondbolag
SEB Investment Management AB
Hemsida
www.seb.se/fonder
Förvaltarens namn
Christian Darenhill
Adress
Stjärntorget 4
169 79
Telefon
+46 (0)771 365 365
 
Placeringsinriktning
Denna aktiefond placerar globalt i marknadsnoterade bolag. Fonden följer särskilda hållbarhetskriterier i sina placeringar. Fonden investerar inte i företag som verifierat bryter mot internationella normer avseende arbetsrätt, korruption, miljö och mänskliga rättigheter. Dessutom investerar fonden inte i företag som tillverkar eller säljer vapen som strider emot internationella konventioner. Fonden följer även specifika kriterier avseende investeringar i bolag med verksamhet inom vapen, tobak, alkohol, kommersiell spelverksamhet och pornografi. Dessutom investerar fonden inte i kol-, gas- och oljeexploateringsbolag. För information om fondens hållbarhetsprofil, se www.seb.se/fonder. Eftersom fonden kan placera i finansiella instrument uttryckta i andra valutor än fondens basvaluta kan avkastningen påverkas av förändringar i valutakurserna.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,3%
1 vecka 0,4%
1 månad 0,2%
3 månader 6,1%
1 år 19,0%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 26,5%
Sedan start 135,7%
Kursdatum: 2019-12-09
Innehav
Nordamerika
63,6%
Västeuropa exkl Sverige
20,5%
Japan
7,9%
Övrigt
8,0%
Totalt är 99,2% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30
Finans
20,7%
Sjukvård
15,2%
Teknik
15,0%
Kommunikation
12,5%
Industri
12,1%
Konsument, cyklisk
11,3%
Konsument, stabil
7,7%
Övrigt
5,5%
Totalt är 99,2% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30
Aktier
99,4%
Kort ränta
0,6%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30