Skandia Sverige Exponering

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
203,62 SEK
PPM-nummer
292193
Morningstar kategori
Sverige
Senaste kursdatum
2019-11-20
ISIN
SE0005065521
Fondens startdatum
2013-03-11
Jämförelseindex
MSCI Sweden NR SEK
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
0,25%
Förvaltningskostnad
0,25%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
12,6%
Sharpe Ratio 3 år
1,0
Tracking Error 3 år %
2,6%
Informationskvot 3 år
0,7
   
Fondbolag
Skandia Fonder AB
Hemsida
www.skandia.se/fonder
Förvaltarens namn
Mattias Kellner
Adress
L86
106 55 Stockholm
Telefon
+46 8 4636761
 
Placeringsinriktning
Skandia Sverige Exponering är en aktiefond med en bred inriktning. Fonden investerar i svenska aktier. Investeringarna fördelas över olika branscher. Förvaltningen av fonden är indexnära och strävar efter att efterbilda sammansättningen av sitt jämförelseindex SIX PRX. Fonden investerar inte i bolag som bryter mot internationella hållbarhetsrelaterade normer (t ex FN Global Compact) utan att visa förändringsvilja, är involverade i kontroversiella vapen eller producerar tobak. Fonden investerar inte heller i bolag som är involverade i cannabis för rekreationsbruk och har en mycket restriktiv hållning gentemot bolag involverade i medicinsk cannabis. Vidare avstår fonden från att investera i bolag som utvinner kol för energiändamål.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,4%
1 vecka -1,0%
1 månad 3,6%
3 månader 11,1%
1 år 26,9%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 29,0%
Sedan start 103,6%
Kursdatum: 2019-11-20
Innehav
Sverige
93,5%
Västeuropa exkl Sverige
5,8%
Övrigt
0,7%
Totalt är 99,3% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Industri
31,9%
Finans
21,4%
Teknik
8,9%
Konsument, cyklisk
8,5%
Fastigheter
6,8%
Sjukvård
6,6%
Konsument, stabil
5,6%
Övrigt
10,3%
Totalt är 99,3% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Aktier
99,8%
Kort ränta
0,1%
Övrigt
0,1%
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31