Länsförsäkringar Kort Ränta Företag A

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
102,39 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Ränte - SEK obligationer, företag
Senaste kursdatum
2019-08-19
ISIN
SE0005506284
Fondens startdatum
2013-12-02
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
0,32%
Förvaltningskostnad
1,20%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
0,3%
Sharpe Ratio 3 år
2,2
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
Hemsida
www.lansforsakringar.se
Förvaltarens namn
Stefan Andersson
Adress
Tegeluddsvägen 11-13
106 50 Stockholm
Telefon
+46 8 58840000
 
Placeringsinriktning
Fonden är en aktivt förvaltad kort räntefond som placerar i ränterelaterade överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument emitterade i SEK. Fondens mål är att med god riskspridning på lång sikt uppnå en värdetillväxt som överstiger genomsnittet för de marknader som fonden kan placera på. Ränteexponeringen är minst 90 procent av fondens tillgångar. Fondens tillgångportfölj ska ha en duration på högst 1 år.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,0%
1 vecka 0,0%
1 månad 0,1%
3 månader 0,3%
1 år 0,4%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 1,0%
Sedan start 2,4%
Kursdatum: 2019-08-19
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31
Lång ränta
86,6%
Kort ränta
13,4%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31