Swedbank Robur Räntefond Flexibel

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
254,34 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Ränte - SEK obligationer, medellånga
Senaste kursdatum
2019-11-15
ISIN
SE0005731189
Fondens startdatum
2014-06-12
Jämförelseindex
FTSE Swedish GBI 1-3 Yr SEK
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
0,60%
Förvaltningskostnad
1,20%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
0,5%
Sharpe Ratio 3 år
0,0
Tracking Error 3 år %
0,6%
Informationskvot 3 år
0,3
   
Fondbolag
Swedbank Robur Fonder AB
Hemsida
www.swedbankrobur.se
Förvaltarens namn
Thomas Bäck
Adress
Malmskillnadsgatan 32
105 34 Stockholm
Telefon
+46 8 585 92400
 
Placeringsinriktning
Fonden placerar huvudsakligen i räntepapper i svensk eller utländsk valuta utgivna av stater, bostadsinstitut, banker och företag. Placeringarna sker så att en god riskspridning uppnås. Den genomsnittliga durationen på fondens innehav ska vara mellan -3 och 9 år. Fonden har därmed möjlighet till positiv avkastning vid både fallande och stigande räntor. Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning. Fonden följer även fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar, läs mer om policyn i fondens informationsbroschyr. Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster återinvesteras i fonden. Den luxemburgregistrerade fonden, Absolutavkastning Ränta, fusionerades den 12 juni 2014 med Räntefond Flexibel. Fonderna har liknande placeringsinriktning och värdeutvecklingen fram till den 12 juni 2014 avser den luxemburgregistrerade fonden.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,0%
1 vecka 0,0%
1 månad -0,2%
3 månader -0,5%
1 år -0,8%
10 år 4,5%
15 år 17,7%
Sedan årsskiftet -0,4%
Sedan start -
Kursdatum: 2019-11-15
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Lång ränta
50,5%
Kort ränta
49,5%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31