Nordnet Superrahasto Suomi

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
156,51 EUR
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Finland
Senaste kursdatum
2019-08-20
ISIN
SE0005993102
Fondens startdatum
2014-06-17
Jämförelseindex
NASDAQ OMX Helsinki Benchmark Cap GR EUR
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
0,00%
Förvaltningskostnad
0,00%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
14,1%
Sharpe Ratio 3 år
1,0
Tracking Error 3 år %
1,4%
Informationskvot 3 år
0,5
   
Fondbolag
Öhman Fonder
Hemsida
www.ohman.se/fonder
Förvaltarens namn
Tobias Övelius
Adress
Box 7837
Telefon
+46 20525300
 
Placeringsinriktning
Fonden är en aktieindexfond med inriktning på den finska marknaden och fondens målsättning är att efterbilda sammansättningen hos aktieindexet OMX Helsinki 25 Index och därmed även återspegla den avkastning som indexet genererar.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -1,2%
1 vecka -0,7%
1 månad -0,3%
3 månader -2,8%
1 år -3,8%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 14,5%
Sedan start 87,2%
Kursdatum: 2019-08-20
Innehav
Västeuropa exkl Sverige
99,5%
Övrigt
0,5%
Totalt är 97,8% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31
Industri
21,2%
Finans
20,0%
Råvaror
15,8%
Teknik
11,1%
Energi
9,3%
Allmännyttigt
6,7%
Kommunikation
6,2%
Övrigt
9,7%
Totalt är 97,8% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31
Aktier
100,0%
Övrigt
0,0%
Kort ränta
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31