Indecap Guide Global C

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
220,16 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Global, mix bolag
Senaste kursdatum
2019-10-17
ISIN
SE0005933348
Fondens startdatum
2014-05-15
Jämförelseindex
MSCI ACWI NR USD
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
1,71%
Förvaltningskostnad
2,00%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
11,7%
Sharpe Ratio 3 år
1,5
Tracking Error 3 år %
4,5%
Informationskvot 3 år
0,7
   
Fondbolag
Indecap AB
Hemsida
www.indecapfonder.se
Förvaltarens namn
Tobias Kohl
Adress
Regeringsgatan 60
Telefon
46 8 409 454 00
 
Placeringsinriktning
Indecap Guide Global placerar tillgångarna aktier och i andelar i andra aktiefonder som placerar på utländska aktiemarknader. Fonden strävar efter att investera i globala aktiefonder men kan även placera i regionala– och länderfonder för att öka exponeringen mot regioner/marknader som bedöms intressanta. Fonden kan även placera på konto hos kreditinstitut. Placeringarna i olika fonder som i sin tur placerar på olika geografiska marknader, med till viss del skilda förvaltningsstilar, innebär att Fonden erbjuder en för aktieplaceringar mycket god riskspridning. Målsättningen är att fonden ska utvecklas bättre än Morgan Stanley Capital World Index (NET TR), ett brett världsindex, omräknat till svenska kronor. Indexet inkluderar de årliga utdelningarna.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,8%
1 vecka 0,4%
1 månad 0,4%
3 månader 2,4%
1 år 24,2%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 32,9%
Sedan start 121,7%
Kursdatum: 2019-10-17
Innehav
Nordamerika
63,1%
Västeuropa exkl Sverige
28,6%
Asien exkl Japan
6,6%
Övrigt
1,7%
Totalt är 100,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Konsument, stabil
27,5%
Konsument, cyklisk
19,6%
Teknik
18,3%
Finans
14,8%
Sjukvård
11,7%
Industri
5,4%
Övrigt
2,7%
Totalt är 100,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Aktier
100,0%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30