DWS Invest Global Bonds LC

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
99,00 EUR
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Ränte - euro globala, valutasäkrade
Senaste kursdatum
2020-01-23
ISIN
LU0616844923
Fondens startdatum
2014-06-04
Jämförelseindex
BBgBarc Global Aggregate TR Hdg EUR
 
Köpavgift
3%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
0,99%
Förvaltningskostnad
0,90%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
6,1%
Sharpe Ratio 3 år
0,5
Tracking Error 3 år %
2,6%
Informationskvot 3 år
-1,0
   
Fondbolag
DWS Investment S.A.
Hemsida
www.dws.lu
Förvaltarens namn
Bernhard Falk
Adress
2, Boulevard Konrad Adenauer
1115 Luxembourg
Telefon
+352 42101-1
 
Placeringsinriktning
Syftet med investeringspolicyn är att uppnå en hållbar kapitaltillväxt. För att uppnå detta investerar fonden i hela världen i statsobligationer, obligationer utfärdade av statliga myndigheter, tillgångssäkrade värdepapper och säkerställda obligationer. Statliga myndigheter inkluderar centralbanker, myndigheter, regionala myndigheter och överstatliga myndigheter. Företagsobligationer och obligationer från tillväxtmarknader kan ingå. Derivat kan användas i investeringssyfte. Urvalet av individuella investeringar görs av fondförvaltaren. Valutan för delfonden är EUR, valutan för andelsklassen är CHF. Avkastningen och kursvinsterna delas inte ut, utan placeras i fonden igen. Varje värderingsdag kan du kräva att andelarna löses in. Inlösningen flr endast avbrytas i ovanliga fall, med hänsyn till dina intressen som investerare.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,0%
1 vecka -0,1%
1 månad 0,8%
3 månader -1,9%
1 år 4,1%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 0,4%
Sedan start 15,2%
Kursdatum: 2020-01-23
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-06-30
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-06-30
Lång ränta
77,1%
Kort ränta
22,6%
Övrigt
0,3%
Portföljen uppdaterad per 2019-06-30