Handelsbanken Kina Tema (A1 NOK)

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
233,17 NOK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Kina & närliggande
Senaste kursdatum
2020-02-27
ISIN
SE0005933017
Fondens startdatum
2014-10-08
Jämförelseindex
MSCI Golden Dragon NR USD
 
Köpavgift
Uppgift saknas
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
1,85%
Förvaltningskostnad
2,00%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
16,0%
Sharpe Ratio 3 år
1,0
Tracking Error 3 år %
2,6%
Informationskvot 3 år
0,6
   
Fondbolag
Handelsbanken Fonder AB
Hemsida
www.handelsbanken.se/fonder
Förvaltarens namn
Mikael Sens
Adress
BLASIEHOLMSTORG 12
STOCKHOLM V7 10670
Telefon
+46 8 7011000
 
Placeringsinriktning
Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond och har som mål att med god riskspridning, ge en avkastning som på lång sikt är minst i nivå med genomsnittet för de marknader där fonden kan placera. Fonden placerar i aktier utgivna av företag i Kina och börsnoterade i Hongkong och Taiwan. Fonden placerar också i företag för vilka Kina är ett betydande verksamhets- eller marknadsområde. När vi väljer aktier till fonden lägger vi särskild vikt vid att företagets strategi sammanfaller med vår bedömning om vad som kan ge en god kursutveckling på aktien. Därefter värderar vi företagets nyckeltal såsom till exempel vinsttillväxten i förhållande till marknadens förväntningar. Derivatinstrument får användas för att nå investeringsmålet samt effektivisera förvaltningen.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -1,1%
1 vecka -5,3%
1 månad -2,4%
3 månader 3,7%
1 år 12,7%
10 år 199,4%
15 år -
Sedan årsskiftet -0,9%
Sedan start 120,1%
Kursdatum: 2020-02-27
Innehav
Asien exkl Japan
99,7%
Övrigt
0,3%
Totalt är 98,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31
Finans
21,3%
Konsument, cyklisk
18,6%
Kommunikation
18,4%
Teknik
18,1%
Fastigheter
11,1%
Industri
8,5%
Övrigt
4,1%
Totalt är 98,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31
Aktier
98,0%
Kort ränta
2,0%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31