UB Infra A

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
168,17 EUR
PPM-nummer
780411
Morningstar kategori
Branschfond, infrastruktur
Senaste kursdatum
2019-11-19
ISIN
FI4000081211
Fondens startdatum
2014-01-23
Jämförelseindex
S&P Global Infrastructure TR USD
 
Köpavgift
1%
Säljavgift
1%
Årlig avgift
1,47%
Förvaltningskostnad
1,40%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
10,7%
Sharpe Ratio 3 år
1,2
Tracking Error 3 år %
3,9%
Informationskvot 3 år
0,0
   
Fondbolag
UB Rahastoyhtiö Oy
Hemsida
www.ubrealassets.com
Förvaltarens namn
Pekka Niemelä
Adress
Alexandersgatan 21 A
Telefon
-
 
Placeringsinriktning
UB Infra är en aktiefond (UCITS) som placerar i aktier i börslistade infrastrukturbolag (t.ex. i el-, gas- och vattenbolag) i huvudsak i OECD-län¬derna. Fondens mål är att ge investerare möjlighet att placera likvitt och globalt i infrastrukturbolag för att bl.a. sprida risken förknippad med regionala konjunktursvängningar. Fonden strävar efter en jämnare avkastning än den allmänna kursutvecklingen på aktiemarknaden.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,4%
1 vecka 1,0%
1 månad -0,7%
3 månader 3,6%
1 år 21,1%
10 år 160,3%
15 år -
Sedan årsskiftet 25,9%
Sedan start 100,7%
Kursdatum: 2019-11-19
Innehav
Västeuropa exkl Sverige
47,8%
Nordamerika
40,7%
Australien och Nya Zeeland
5,7%
Övrigt
5,8%
Totalt är 95,1% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-06-30
Allmännyttigt
68,2%
Industri
27,9%
Övrigt
3,9%
Totalt är 95,1% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-06-30
Aktier
95,1%
Kort ränta
4,9%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-06-30