Alfred Berg Bear

Information
Morningstar rating
Saknas
Senaste NAV
66,11 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Bull/Bear, aktier
Senaste kursdatum
2019-10-16
ISIN
SE0006426086
Fondens startdatum
2015-02-05
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
0,98%
Förvaltningskostnad
0,95%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
12,2%
Sharpe Ratio 3 år
-0,8
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
Alfred Berg Fonder AB
Hemsida
www.alfredberg.se
Förvaltarens namn
Ulf Torell
Adress
Box 70447. Nybrokajen 5
Telefon
+46 8 56234700
 
Placeringsinriktning
Fonden har som målsättning att ge en daglig avkastning som motsvarar cirka 90 procent av fallet i den dagliga förändringen av det svenska indexet OMX Stockholm 30 GI (nedan Indexet). Det innebär att om Indexet sjunker 1 procent så stiger fondens värde med cirka 0,9 procent och om Indexet stiger 1 procent så sjunker fondens värde med cirka 0,9 procent. Fonden kan liknas vid en indexfond med en hävstångseffekt. Fonden kännetecknas av hög risk. Fondens medel kan vara placerade i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar och på konto hos kreditinstitut. Indexet är uppbyggt kring de 30 överlåtbara värdepapper som har haft störst omsättning, beräknad i SEK, under en viss period på Nasdaq OMX Stockholm. Fonden kan använda derivat som ett led i fondens placeringsinriktning.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,8%
1 vecka -3,4%
1 månad -1,6%
3 månader -3,7%
1 år -13,2%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet -18,8%
Sedan start -33,9%
Kursdatum: 2019-10-16
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31
Industri
35,2%
Finans
23,2%
Teknik
11,9%
Konsument, cyklisk
8,3%
Kommunikation
7,2%
Konsument, stabil
6,9%
Övrigt
7,3%
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31
Kort ränta
137,6%
Lång ränta
53,8%
Övrigt
0,0%
Aktier
-91,4%
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31