Atlant Protect A

Information
Morningstar rating
Saknas
Senaste NAV
1 014,37 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Hedgefond, multi-strategi
Senaste kursdatum
2019-08-22
ISIN
SE0007871694
Fondens startdatum
2016-01-01
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
1,10%
Förvaltningskostnad
1,00%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
4,9%
Sharpe Ratio 3 år
0,0
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
Atlant Fonder AB
Hemsida
www.atlantfonder.se
Förvaltarens namn
Anders Kullberg
Adress
Skomakaregatan 13
Telefon
+046-39 39 69
 
Placeringsinriktning
Atlant Protect är en aktivt förvaltad hedgefond som fokuserar på derivatstrategier baserade på Stockholmsbörsens OMXS30-index. Fonden är i synnerhet fokuserad på att identifiera och agera på situationer då risken för börsnedgång bedöms vara högre än normalt och därmed i första hand skapa hög avkastning de perioder då den svenska börsen faller kraftigt. Derivatstrategierna kombineras med en aktiv ränteförvaltning där tyngdpunkten ligger på nordiska företagsobligationer.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,3%
1 vecka -1,6%
1 månad 2,5%
3 månader 1,5%
1 år 1,0%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet -4,1%
Sedan start 1,4%
Kursdatum: 2019-08-22
Innehav
Övrigt
0,0%
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-06-30
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-06-30
Kort ränta
54,5%
Lång ränta
37,2%
Aktier
8,0%
Övrigt
0,3%
Portföljen uppdaterad per 2019-06-30