Simplicity Global Corporate Bond B

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
110,18 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Ränte - SEK obligationer, företag
Senaste kursdatum
2020-02-21
ISIN
SE0007948237
Fondens startdatum
2016-01-15
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
0,92%
Förvaltningskostnad
1,00%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
1,7%
Sharpe Ratio 3 år
1,1
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
Simplicity AB
Hemsida
www.simplicity.se
Förvaltarens namn
Henrik Tingstorp
Adress
Södra Hamnvägen 12
Sverige
Telefon
+46 340 219500
 
Placeringsinriktning
Simplicity Global Corporate Bond är en lång räntefond som huvudsakligen placerar globalt i företagsobligationer och företagskrediter. Fonden placerar i företagsobligationer med hög kreditvärdighet, investment grade, låg kreditvärdighet (high yield) eller företag som saknar kreditrating. Fondbolaget avgör fördelningen mellan investment grade, high yield och företag utan kreditrating. En genomsnittsportfölj bör i normalfallet ligga på mellan två och fem år men kommer under vissa perioder vara både längre och kortare. Den återstående löptiden för fondens placeringar kommer ej överstiga tio år. Fonden får använda derivatinstrument, inklusive OTC-derivat, i syfte att effektivisera förvaltningen och skydda fondens tillgångar. Fonden är till 100% valutassäkrad till SEK.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,0%
1 vecka 0,1%
1 månad 0,5%
3 månader 1,8%
1 år 3,4%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 1,1%
Sedan start 10,9%
Kursdatum: 2020-02-21
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31
Lång ränta
78,5%
Kort ränta
13,9%
Övrigt
7,6%
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31