SEF – Kavaljer Quality Focus A SEK

Information
Morningstar rating
Saknas
Senaste NAV
142,03 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Sverige
Senaste kursdatum
2019-11-08
ISIN
LU1232457504
Fondens startdatum
2016-05-20
Jämförelseindex
MSCI Sweden NR SEK
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
1,99%
Förvaltningskostnad
1,50%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
11,3%
Sharpe Ratio 3 år
0,5
Tracking Error 3 år %
6,5%
Informationskvot 3 år
-0,9
   
Fondbolag
Kavaljer AB
Hemsida
kavaljer.se/fonder
Förvaltarens namn
Håkan Telander
Adress
Nacka Strand
Telefon
-
 
Placeringsinriktning
Fonden förvaltas aktivt och strävar efter att uppnå långsiktig värdetillväxt av ditt investerade kapital via ett urval av aktier med fokus på Sverige och Norden. Urvalet av investeringar baserar sig på fundamentalanalys. Fonden avser att uppnå sin målsättning via att investera i en portfölj huvudsakligen bestående av svenska aktier och andra aktierelaterade instrument. Fonden kan också investera upp till 20 % av sitt kapital i aktier och aktierelaterade instrument i företag med säte i Norden. I tillägg kan Fonden investera upp till 10 % av kapitalet utanför Norden och 10 % i penningmarknads instrument och penningmarknadsfonder. Investeringarna kan också göras indirekt via Finansiella Derivatinstrument ("FDIs"), så väl som via andra tillåtna investeringsfonder. Köp och försäljning av andelar kan normalt göras varje bankdag i Luxemburg och Sverige, med undantag för den 24:e och 31:a december. All utdelning kommer att återinvesteras i Fonden.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,1%
1 vecka -
1 månad 7,8%
3 månader 3,9%
1 år 9,8%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 21,3%
Sedan start 24,5%
Kursdatum: 2019-11-08
Innehav
Sverige
89,9%
Västeuropa exkl Sverige
10,1%
Totalt är 77,2% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31
Industri
46,2%
Konsument, cyklisk
21,9%
Teknik
8,2%
Sjukvård
7,5%
Övrigt
16,2%
Totalt är 77,2% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31
Aktier
77,5%
Kort ränta
13,8%
Lång ränta
8,7%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31