Indecap Guide 1 C

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
109,28 SEK
PPM-nummer
307306
Morningstar kategori
Blandfond - SEK, försiktig
Senaste kursdatum
2020-01-16
ISIN
SE0008320857
Fondens startdatum
2016-06-01
Jämförelseindex
Cat 75%CitiSwGBI&12.5%MSCISw&12.5%MSCIWd
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
1,57%
Förvaltningskostnad
2,50%
Resultatbaserad avgift
Uppgift saknas
 
Standardavvikelse 3 år %
2,0%
Sharpe Ratio 3 år
1,1
Tracking Error 3 år %
2,3%
Informationskvot 3 år
-1,0
   
Fondbolag
Indecap AB
Hemsida
www.indecapfonder.se
Förvaltarens namn
Karl Wahnberg
Adress
Regeringsgatan 60
Telefon
46 8 409 454 00
 
Placeringsinriktning
Indecap Guide 1 är en aktivt förvaltad fondandelsfond vilken har som målsättning att skapa en långsiktigt positiv avkastning åt sina investerare genom att till övervägande del placera i fonder som i sin tur huvudsakligen placerar i svenska statsobligationer och företagsobligationer. Fonden har även möjlighet att investera i globala och svenska aktiefonder samt i fonder som placerar i andra aktiemarknader. Fonden har möjlighet att hantera valutariskexponering genom att använda sig av olika tekniker för valutahedgning. Genom att placera i andra fonder med olika förvaltningsstilar och som placerar i olika tillgångsslag på olika geografiska marknader, blir Fonden mindre känslig för oförutsedda händelser på aktiemarknaden. Placeringar i andra fonder innebär också att Fonden drar nytta av en bred förvaltningskompetens hos olika svenska och utländska förvaltare. Jämförelseindex består av 45 % OMRX T-Bill, 45% OMRX T-Bond och 10 % MSCI The World Net Tr.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,2%
1 vecka 0,4%
1 månad 0,8%
3 månader 1,1%
1 år 5,6%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 0,9%
Sedan start 9,3%
Kursdatum: 2020-01-16
Innehav
Nordamerika
63,1%
Västeuropa exkl Sverige
36,9%
Totalt är 18,9% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Konsument, stabil
39,2%
Teknik
22,0%
Sjukvård
11,9%
Kommunikation
10,0%
Finans
7,8%
Industri
5,7%
Övrigt
3,4%
Totalt är 18,9% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Lång ränta
60,0%
Kort ränta
20,3%
Aktier
18,9%
Övrigt
0,8%
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31