HealthInvest Small & MicroCap Fund B

Information
Morningstar rating
Saknas
Senaste NAV
115,71 SEK
PPM-nummer
825274
Morningstar kategori
Branschfond, läkemedel
Senaste kursdatum
2020-01-23
ISIN
SE0010442988
Fondens startdatum
2017-10-31
Jämförelseindex
MSCI World/Health Care NR USD
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
1,89%
Förvaltningskostnad
1,80%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
Uppgift saknas
Sharpe Ratio 3 år
Uppgift saknas
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
HealthInvest Partners AB
Hemsida
www.healthinvest.se
Förvaltarens namn
Anders Hallberg
Adress
Biblioteksgatan 29, 8 tr
114 35 Stockholm
Telefon
+46 8 4403830
 
Placeringsinriktning
HealthInvest Small & MicroCap Fund är en aktivt förvaltad aktiefond med fokus på företag inom hälso- och sjukvårdsområdet. En väsentlig andel av fondförmögenheten investeras i relativt små företag mätt i börsvärde. Fonden investerar globalt. Fondens mål är att åstadkomma högsta möjliga värdetillväxt kombinerat med en god riskspridning. Fondens medel placeras framförallt i aktier, men kan även placeras i andra överlåtbara värdepapper, fondandelar, penningmarknadsinstrument och derivatinstrument samt på konto hos kreditinstitut. Fonden får även placera i stats- och företagsobligationer oavsett duration och kreditvärdighet. Fonden har rätt att använda derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,5%
1 vecka -0,6%
1 månad 2,1%
3 månader 7,1%
1 år 19,4%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 3,2%
Sedan start 15,7%
Kursdatum: 2020-01-23
Innehav
Nordamerika
54,1%
Sverige
17,5%
Asien exkl Japan
14,4%
Västeuropa exkl Sverige
11,2%
Övrigt
2,9%
Totalt är 82,1% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Sjukvård
85,2%
Konsument, stabil
7,7%
Teknik
5,3%
Övrigt
1,9%
Totalt är 82,1% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Aktier
82,1%
Kort ränta
17,9%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31