Amundi IS MSCI World I13SK-C

Information
Morningstar rating
Saknas
Senaste NAV
110,92 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Global, mix bolag
Senaste kursdatum
2019-10-15
ISIN
LU1818750462
Fondens startdatum
2018-08-28
Jämförelseindex
MSCI ACWI NR USD
 
Köpavgift
Uppgift saknas
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
0,03%
Förvaltningskostnad
0,07%
Resultatbaserad avgift
Uppgift saknas
 
Standardavvikelse 3 år %
Uppgift saknas
Sharpe Ratio 3 år
Uppgift saknas
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
Amundi Luxembourg S.A.
Hemsida
www.amundi.com
Förvaltarens namn
Damien Pagnon
Adress
5, Allée Scheffer,
L-2520 Luxembourg
Telefon
+352 47 676667
 
Placeringsinriktning
Att följa utvecklingen för MSCI World Index (”indexet”) och att minimera den aktiva risken mellan delfondens substansvärde och indexets utveckling. Exponeringen mot indexet uppnås genom direkt replikering, huvudsakligen genom direkta investeringar i överlåtbara värdepapper och/eller andra tillåtna tillgångar som är representativa för indexets beståndsdelar i en proportion som ligger extremt nära deras proportion av indexet. Delfonden innehar inga värdepapper i företag som verkar inom produktion eller försäljning av kontroversiella vapen enligt definitionen i ”Replikeringsmetoder”. Den aktiva risken mäter volatiliteten i skillnaden mellan delfondens SICAV och indexets avkastning. Under normala marknadsförhållanden förväntas delfondens SICAV följa indexets utveckling med en aktiv risk motsvarande upp till 1 procent
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -
1 vecka 2,0%
1 månad 1,8%
3 månader 4,3%
1 år 19,5%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 30,3%
Sedan start 10,5%
Kursdatum: 2019-10-15
Innehav
Nordamerika
66,6%
Västeuropa exkl Sverige
20,0%
Japan
8,1%
Övrigt
5,2%
Totalt är 99,4% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31
Teknik
18,1%
Finans
17,0%
Sjukvård
12,7%
Konsument, cyklisk
11,7%
Industri
11,1%
Konsument, stabil
9,3%
Energi
5,1%
Övrigt
14,9%
Totalt är 99,4% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31
Aktier
99,4%
Kort ränta
0,6%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31