AMF Företagsobligationsfond

Information
Morningstar rating
Saknas
Senaste NAV
100,53 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Ränte - SEK obligationer, företag
Senaste kursdatum
2019-11-11
ISIN
SE0011414606
Fondens startdatum
2018-08-29
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
0,10%
Förvaltningskostnad
0,15%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
Uppgift saknas
Sharpe Ratio 3 år
Uppgift saknas
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
AMF Fonder
Hemsida
www.amf.se
Förvaltarens namn
Johan Moeschlin
Adress
Klara Södra Kyrkogata 18
Telefon
+46 8 6963100
 
Placeringsinriktning
Fonden är en räntefond som kan ha en genomsnittlig räntebindningstid på upp till ett år. Fondens medel ska placeras i räntebärande värdepapper och penningmarknadsinstrument huvudsakligen utgivna av företag med hög kreditvärdighet samt på konto i kreditinstitut. Placeringar ska ske i värdepapper som har en lägsta kreditvärdighet som motsvarar Standard & Poors kreditvärdighets klassificering K3 eller BBB–. Upp till 35 procent av fondens värde kan investeras i värdepapper som inte har någon officiell kreditrating men som bedöms ha motsvarande rating.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,0%
1 vecka 0,0%
1 månad 0,1%
3 månader 0,3%
1 år 1,1%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 1,5%
Sedan start 0,5%
Kursdatum: 2019-11-11
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Lång ränta
98,3%
Kort ränta
1,7%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31