PriorNilsson Balans

Information
Morningstar rating
Saknas
Senaste NAV
1 011,57 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Hedgefond, multi-strategi
Senaste kursdatum
2020-01-21
ISIN
SE0013486073
Fondens startdatum
2019-12-02
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
1,00%
Förvaltningskostnad
1,00%
Resultatbaserad avgift
20,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
Uppgift saknas
Sharpe Ratio 3 år
Uppgift saknas
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
PriorNilsson AB
Hemsida
www.pnfonder.se
Förvaltarens namn
Per-Olof Nilsson
Adress
Box 7136
Telefon
+46 8 4417702
 
Placeringsinriktning
Fonden placerar till minst 90 procent i andra fonder som förvaltas av PriorNilsson. Utgångspunkten för fonden är att erbjuda investerare en kombinerad investeringsstrategi som innebär hög riskjusterad avkastning till lägre sammanlagda risk genom att allokeringen fördelas mellan de fonder fonden investerar i. Med hänsyn till marknadens rådande förutsättningar och fondens riskprofil avgör Bolaget fondens allokering, d v s fördelningen mellan de underliggande fonderna. Den aktuella geografiska och branschmässiga profilen kommer att skapas genom den aktuella inriktningen i underliggande fonder.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,1%
1 vecka 0,0%
1 månad 0,6%
3 månader -
1 år -
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 0,6%
Sedan start -
Kursdatum: 2020-01-21
Innehav
Sverige
79,8%
Västeuropa exkl Sverige
20,2%
Totalt är 20,3% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Fastigheter
35,0%
Industri
20,0%
Finans
11,7%
Teknik
8,7%
Sjukvård
8,3%
Råvaror
7,5%
Konsument, stabil
6,6%
Övrigt
2,2%
Totalt är 20,3% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Kort ränta
52,8%
Lång ränta
27,4%
Aktier
17,9%
Övrigt
1,8%
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31