Om Jonas 6 PPM-portföljer

PPM-portfölj 1: Passiv, låg risk
PPM-portfölj 2: Passiv, mellanrisk
PPM-portfölj 3: Passiv, hög risk
PPM-portfölj 4: Aktiv, låg risk
PPM-portfölj 5: Aktiv, mellanrisk
PPM-portfölj 6: Aktiv, hög risk

Jonas kommentar

Portföljerna har ändrat många gånger sedan starten i september 2000 och den portfölj som visas här är efter den senaste uppdateringen.