SEB Sustainable High Yield B EUR

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
36,31 EUR
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Ränte - euro globala, valutasäkrade, högrisk
Senaste kursdatum
2020-01-23
ISIN
LU0120526693
Fondens startdatum
2000-11-27
Jämförelseindex
ICE BofA Gbl HY Constnd TR HEUR
 
Köpavgift
1%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
0,96%
Förvaltningskostnad
0,90%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
7,3%
Sharpe Ratio 3 år
0,9
Tracking Error 3 år %
1,1%
Informationskvot 3 år
-1,2
   
Fondbolag
SEB Investment Management AB
Hemsida
www.seb.se/fonder
Förvaltarens namn
Karin Beltzér
Adress
Stjärntorget 4
169 79
Telefon
+46 (0)771 365 365
 
Placeringsinriktning
Fonden placerar i obligationer utgivna av företag med betydande kreditrisk inom segmentet Non-investment Grade, så kallade High Yield. Obligationer som klassas som High Yield har kreditrating BB+ till D, där D motsvarar bolag som inte fullföljt sina kreditåtaganden (default). Huvuddelen av fondens tillgångar är investerade i bolag som bedöms ha en något högre kreditkvalitet inom High Yield-segmentet. Fonden sprider placeringarna mellan obligationer utgivna av företag i USA och Europa, verksamma inom olika branscher. Fonden har möjlighet att utnyttja derivatinstrument. Andelsklassen har som målsättning att vara valutasäkrad mot svängningar i fondens basvaluta. Fonden får investera i andra instrument än de som nämns ovan.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,1%
1 vecka -0,2%
1 månad 1,4%
3 månader 0,0%
1 år 11,4%
10 år 65,4%
15 år 103,9%
Sedan årsskiftet 0,9%
Sedan start 178,5%
Kursdatum: 2020-01-23
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Lång ränta
93,3%
Kort ränta
3,8%
Övrigt
2,9%
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31