Swedbank Humanfond

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
1 036,20 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Sverige
Senaste kursdatum
2019-08-23
ISIN
SE0000708950
Fondens startdatum
1990-06-01
Jämförelseindex
MSCI Sweden NR SEK
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
0,00%
Förvaltningskostnad
0,00%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
13,3%
Sharpe Ratio 3 år
0,8
Tracking Error 3 år %
3,0%
Informationskvot 3 år
0,3
   
Fondbolag
Swedbank Robur Fonder AB
Hemsida
www.swedbankrobur.se
Förvaltarens namn
Carl-Fredrik Lorenius
Adress
Malmskillnadsgatan 32
105 34 Stockholm
Telefon
+46 8 585 92400
 
Placeringsinriktning
Fonden är en bred aktiefond som placerar i svenska företag inom olika branscher. Fonden är en ideell fond och när du placerar i fonden går två procent av din fondförmögenhet årligen till den ideella organisation som du själv väljer att stödja. Anslutna organisationer till fonden anges på swedbankrobur.se. Fonden följer hållbarhets- och etikkriterier och väljer de bolag i varje bransch som har ett relevant arbete med miljö & klimat, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik. Fonden väljer bort bolag som kränker internationella normer och som har koppling till vapen, krigsmateriel, alkohol, tobak, spel och pornografi samt de som producerar fossila bränslen. Läs mer i fondens informationsbroschyr. Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning. Fonden lämnar normalt ingen utdelning, utan vinster återinvesteras i fonden.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,1%
1 vecka 2,3%
1 månad -3,8%
3 månader -0,3%
1 år 0,3%
10 år 135,2%
15 år 222,9%
Sedan årsskiftet 15,2%
Sedan start -
Kursdatum: 2019-08-23
Innehav
Sverige
82,5%
Västeuropa exkl Sverige
17,5%
Totalt är 100,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31
Industri
33,3%
Konsument, cyklisk
19,4%
Teknik
14,2%
Råvaror
11,8%
Finans
11,1%
Konsument, stabil
6,8%
Övrigt
3,4%
Totalt är 100,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31
Aktier
100,0%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31