Alfred Berg Företagsobligation Hållbar A

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
104,78 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Ränte - SEK obligationer, företag
Senaste kursdatum
2019-09-18
ISIN
SE0001713678
Fondens startdatum
2006-04-21
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
0,42%
Förvaltningskostnad
0,40%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
0,7%
Sharpe Ratio 3 år
1,8
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
Alfred Berg Fonder AB
Hemsida
www.alfredberg.se
Förvaltarens namn
Mikael Yman
Adress
Box 70447. Nybrokajen 5
Telefon
+46 8 56234700
 
Placeringsinriktning
Fonden är en korträntefond, valutasäkrad till svenska kronor (SEK), som inriktar sig på företagsobligationer på den nordiska räntemarknaden. Fondens medel placeras företrädesvis i räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument utgivna av företag, inklusive kreditinstitut. Fonden kommer att investera i överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument med god kreditvärdighet motsvarande investment grade med eller utan officiell rating. Fondens medel får även placeras i räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som inte utgör företagsobligationer, vilket innebär att Fonden även kan komma att ha exponeringar mot kommuner, stater och internationella organisationer, m.fl.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,0%
1 vecka 0,0%
1 månad 0,3%
3 månader 0,6%
1 år 0,7%
10 år 7,4%
15 år -
Sedan årsskiftet 1,9%
Sedan start 3,0%
Kursdatum: 2019-09-18
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31
Lång ränta
90,2%
Övrigt
7,5%
Kort ränta
2,4%
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31