CF Företagsobligationsfond A

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
105,46 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Ränte - SEK obligationer, företag
Senaste kursdatum
2020-02-21
ISIN
SE0001713678
Fondens startdatum
2006-04-21
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
0,40%
Förvaltningskostnad
0,40%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
0,7%
Sharpe Ratio 3 år
1,9
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
Carnegie Fonder AB
Hemsida
www.carnegiefonder.se
Förvaltarens namn
Mona Stenmark
Adress
Regeringsgatan 56
Telefon
+46 8 12 15 50 00
 
Placeringsinriktning
Fonden investerar huvudsakligen i obligationer utgivna av företag som till största delen verkar på den nordiska marknaden. Obligationerna fonden placerar i ska lägst ha kreditvärderingsbetyget BBB- enligt Standard & Poors’ skala eller motsvarande från annat kreditvärderingsinstitut. Fonden kan också investera i obligationer utan officiellt kreditvärderingsbetyg som fondbolaget bedömer har en likvärdig kreditkvalitet. Fondens placeringar skall ha en genomsnittlig räntebindningstid inom intervallet 0 till 2 år. Fonden är valutasäkrad till svenska kronor (SEK).
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,0%
1 vecka 0,1%
1 månad 0,2%
3 månader 0,4%
1 år 2,2%
10 år 7,9%
15 år -
Sedan årsskiftet 0,3%
Sedan start 3,6%
Kursdatum: 2020-02-21
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Lång ränta
84,0%
Kort ränta
13,2%
Övrigt
2,8%
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31