Ålandsbanken Premium 50 SEK

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
291,46 SEK
PPM-nummer
123901
Morningstar kategori
Blandfond - SEK, balanserad
Senaste kursdatum
2019-11-12
ISIN
FI4000087911
Fondens startdatum
2014-04-14
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
1%
Säljavgift
1%
Årlig avgift
1,59%
Förvaltningskostnad
1,50%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
7,5%
Sharpe Ratio 3 år
0,6
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy
Hemsida
www.alandsbanken.fi
Förvaltarens namn
Niklas Wellfelt
Adress
Nygatan 2
Finland
Telefon
+358 20429088
 
Placeringsinriktning
Fonden strävar efter att på lång sikt uppnå en gynnsam värdeutveckling med balanserad aktierisk. Fondens tillgångar placeras i räntebärande värdepapper och aktier, globalt. I ett normalläge placeras 50 % av fondens tillgångar i räntebärande värdepapper och 50 % i aktier. Fonden placerar sina tillgångar enligt en aktiv placeringsstrategi. Beroende på marknadsläget kan fonden placera 0–70 % av sina medel i aktier och maximalt 100 % i räntebärande värdepapper. Fonden strävar i ett normalläge på räntemarknaden efter att ha en genomsnittlig duration som är längre än 1 år för sina ränteplaceringar.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,2%
1 vecka 0,5%
1 månad 2,4%
3 månader 5,0%
1 år 10,6%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 17,2%
Sedan start 29,7%
Kursdatum: 2019-11-12
Innehav
Västeuropa exkl Sverige
49,1%
Nordamerika
23,3%
Sverige
22,0%
Övrigt
5,6%
Totalt är 40,1% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Finans
19,8%
Industri
16,8%
Sjukvård
15,2%
Teknik
11,2%
Konsument, stabil
7,8%
Konsument, cyklisk
7,3%
Råvaror
7,1%
Kommunikation
5,8%
Energi
5,1%
Övrigt
4,0%
Totalt är 40,1% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Aktier
44,8%
Lång ränta
26,4%
Kort ränta
21,5%
Övrigt
7,3%
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31