Ålandsbanken Premium 50 SEK

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
276,21 SEK
PPM-nummer
123901
Morningstar kategori
Blandfond - SEK, balanserad
Senaste kursdatum
2019-08-20
ISIN
FI4000087911
Fondens startdatum
2014-04-14
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
1%
Säljavgift
1%
Årlig avgift
1,59%
Förvaltningskostnad
1,50%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
7,5%
Sharpe Ratio 3 år
0,5
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy
Hemsida
www.alandsbanken.fi
Förvaltarens namn
Niklas Wellfelt
Adress
Nygatan 2
Finland
Telefon
+358 20429088
 
Placeringsinriktning
Fonden strävar efter att på lång sikt uppnå en gynnsam värdeutveckling med balanserad aktierisk. Fondens tillgångar placeras i räntebärande värdepapper och aktier, globalt. I ett normalläge placeras 50 % av fondens tillgångar i räntebärande värdepapper och 50 % i aktier. Fonden placerar sina tillgångar enligt en aktiv placeringsstrategi. Beroende på marknadsläget kan fonden placera 0–70 % av sina medel i aktier och maximalt 100 % i räntebärande värdepapper. Fonden strävar i ett normalläge på räntemarknaden efter att ha en genomsnittlig duration som är längre än 1 år för sina ränteplaceringar.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,1%
1 vecka -0,9%
1 månad -0,9%
3 månader -0,3%
1 år 0,4%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 11,1%
Sedan start 22,9%
Kursdatum: 2019-08-20
Innehav
Västeuropa exkl Sverige
46,4%
Nordamerika
24,6%
Sverige
23,1%
Övrigt
5,9%
Totalt är 39,5% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31
Finans
19,3%
Industri
16,5%
Sjukvård
14,8%
Teknik
13,0%
Konsument, stabil
8,4%
Konsument, cyklisk
8,2%
Råvaror
6,0%
Energi
5,5%
Övrigt
8,2%
Totalt är 39,5% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31
Aktier
44,1%
Lång ränta
24,6%
Kort ränta
23,9%
Övrigt
7,3%
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31