Schroder GAIA Contour Tech Eq A1 $ Acc

Information
Morningstar rating
Saknas
Senaste NAV
102,45 USD
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Hedgefond, lång/kort, övriga
Senaste kursdatum
2020-01-16
ISIN
LU1725199464
Fondens startdatum
2017-12-20
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
2%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
2,92%
Förvaltningskostnad
2,00%
Resultatbaserad avgift
20,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
Uppgift saknas
Sharpe Ratio 3 år
Uppgift saknas
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Hemsida
www.schroders.com
Förvaltarens namn
David Meyer
Adress
5, rue Höhenhof
Sennigerberg
Telefon
+352 341 342 202
 
Placeringsinriktning
Fonden strävar efter att ge kapitaltillväxt genom investeringar i både långa och korta positioner i aktier och aktierelaterade värdepapper emitterade av företag i eller med anknytning till teknik-, medie- och telekommunikationssektorerna. Fonden kan även investera i andra aktier och aktierelaterade värdepapper. Investeringarna görs direkt (via fysiska innehav) och/eller indirekt (via derivat). Fonden kan använda långa och korta derivat (inbegripet totalavkastningsswappar och CFD-kontrakt) i syfte att skapa investeringsvinster, minska risker (inbegripet hantera valutarisker) eller förvalta fonden på ett effektivare sätt. Fonden har flexibilitet att ta valutarisker i samband med fondens investeringar. Bruttoexponeringen mot totalavkastningsswappar och CFD-kontrakt överskrider inte 325 % och förväntas förbli inom intervallet 125 till 275 % av substansvärdet. Under vissa omständigheter kan andelen vara högre.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 1,1%
1 vecka 1,7%
1 månad 5,2%
3 månader -0,3%
1 år 14,2%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 5,2%
Sedan start 16,1%
Kursdatum: 2020-01-16
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är - av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per -
Uppgift saknas.
Totalt är - av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per -
Portföljen uppdaterad per -