SEB Alternative Fixed Income UC H-SEK

Information
Morningstar rating
Saknas
Senaste NAV
966,09 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Hedgefond, multi-strategi
Senaste kursdatum
2019-12-10
ISIN
LU1902141339
Fondens startdatum
2018-11-14
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
0,61%
Förvaltningskostnad
0,45%
Resultatbaserad avgift
15,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
Uppgift saknas
Sharpe Ratio 3 år
Uppgift saknas
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
SEB Investment Management AB
Hemsida
www.seb.se/fonder
Förvaltarens namn
Örjan Pettersson
Adress
Stjärntorget 4
169 79
Telefon
+46 (0)771 365 365
 
Placeringsinriktning
SEB Alternative Fixed Income har som målsättning att skapa det som vi betraktar som en attraktiv riskjusterad avkastning genom medellång till långsiktig kapitaltillväxt till väl avvägd risk. Denna aktivt förvaltade absolutavkastande fond strävar efter att skapa positiv avkastning oavsett utvecklingen på aktie- och obligationsmarknaderna. Därför har fonden inget jämförelseindex. Förvaltarteamet använder sig av flera investeringsstrategier med syftet att ge investeringsmöjligheter i marknadens samtliga ekonomiska faser samt att minska fondens totala risk. Förvaltarteamets investeringsstrategi inkluderar placeringar i kreditmarknaden och andra räntebärande värdepapper samt valutastrategier.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,0%
1 vecka -0,2%
1 månad -0,4%
3 månader -0,9%
1 år -2,7%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet -1,9%
Sedan start -3,4%
Kursdatum: 2019-12-10
Innehav
Nordamerika
87,0%
Australien och Nya Zeeland
7,8%
Övrigt
5,2%
Totalt är 26,7% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Teknik
20,1%
Finans
18,7%
Sjukvård
12,2%
Konsument, cyklisk
10,8%
Industri
10,0%
Konsument, stabil
7,8%
Energi
5,7%
Övrigt
14,6%
Totalt är 26,7% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Kort ränta
370,4%
Aktier
32,3%
Övrigt
4,4%
Lång ränta
-307,1%
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30