Analys

|

Tabeller omsättningshastighet 2007

Högst, lägst, ökat och minskat. En genomgång av 418 svenska fonder som har rapporterat omsättningshastighet för år 2007.
Jag har gått igenom årsrapporterna från 30 svenska fondföretag och samlat ihop omsättningshastigheten år 2007 för 418 aktie- och blandfonder. Detta nyckeltal beräknas som det lägsta av summa köp och summa försäljningar i fonden under året, i procent av snittförmögenheten.

Till exempel betyder 50 procent att fonden i snitt behåller sina innehav två år, medan en omsättning på 400 procent betyder att förvaltaren i snitt säljer aktierna efter tre månader.

Dock har jag inte tagit med fonder som startade under år 2007, eftersom nyckeltalet omsättningshastighet blir vilseledande när fondförmögenheten vid periodens början är noll (då blir summan av försäljningarna ofta mycket liten).

Fond-i-fond ingår inte eftersom nyckeltalet inte täcker underliggande fonders omsättning. Dessutom har jag inte tagit med räntefonder, eftersom innehav med kortare löptid än ett år inte räknas med när fonderna räknar ut omsättningshastigheten och eftersom alla räntebärande värdepapper till skillnad ifrån aktier har ett förfall då förvaltaren är tvungen att omplacera pengarna.

Högst omsättningshastighet 2007
Fond år 2007
%
år 2006
%
år 2005
%
Cicero Hedge 4400 770 1030
Team Catella Tennis 1737 1424 504
Catella Europa 1273 787 787
SEB Global Chans/Risk Lux 650 771 397
Penser Global 632
SEB Bioteknik Lux 630 606 184
Nordea Nordic Equity Hedge 610
Coeli Sverige 595 339 261
SEB Etisk Global Lux 580 521 365
SEB Etisk Global (fd Miljö) 560 524 397
SEB Stiftelse Utland 540 525 374
Nordea European Equity Hedge 540 490 600
Carnegie Safety 90 BRIC 483
SEB Internationell Bland Lux 480 439 294
SEB Global Lux utd 450
SEB Global 420 393 352
SEB Sophiahemmets Invest 390 322 96
Catella Institutionell Allokering 374 197 114
SEB Generation 60-tal 370 310 276
SEB Generation 70-tal 370 307 274


SEB dominerar precis som förra året stort bland de fonder som gjort mest affärer i förhållande till sin storlek. Hela 11 av 20 av de mest aktivt förvaltade fonderna tillhör SEB, trots att banken bara har 18 procent av fonderna i undersökningen. Förra året dominerade SEB ännu mer, då skötte banken 14 av 20 fonder i denna tabell. En viss tendens till att förvaltarna hos SEB lugnat sig finns dock, för den fjärde tabellen (sist i denna analys) visar att 7 av 20 fonder som minskat sin omsättning mest under 2007 tillhör SEB.

Lite drygt hälften av SEB-fonderna rapporterar dessutom en omsättningshastighet under 100 procent. Det är främst de globalfonder som förvaltas av Hans-Olov Bornemann som redovisar mycket hög omsättning.

I övrigt är det flera hedgefonder i som har mycket hög omsättning, medan det är ovanligt att vanliga Sverigefonder ligger över 100 procent. Ett annat tydligt samband är att det främst är fonder med liten fondförmögenhet jämfört med konkurrenterna som har extremt aktiva förvaltare.

Lägst omsättningshastighet 2007
Fond år 2007
%
år 2006
%
år 2005
%
SEB Östeuropa Småbolag -630 58
SEB Wireless Lux -130 -8 40
SEB Internet -90 -48 -71
SEB Norden Lux -90 63 41
SEB Choice Japan D Lux utd -20
SEB Choice Japan Lux -20 121 6
SEB Options Europa -10 -8 -15
Aktie-Ansvar Fondselect Global 0
Kaupthing Sverige Index 30 4 19 2
Öhman Hjärt-Lung 9 20 50
Penser Index Sverige (OMX) 9 24 22
SEB Swedish Ethical Beta 10
SPP Index Sverige 10 10 10
SPP Index Europa 10 10 10
Handelsb 30-i-topp Index 10 10 20
Nordea Foresta 10 10 20
SEB Schweiz 10 15 34
Robur Export 10 20 30
Öhman Etisk Index Europa 10 30 30
Öhman Etisk Index Japan 10 50 20


SEB dominerar även bland de fonder som redovisar lägst omsättning. Det beror dock på att banken delvis verkar hålla fast vid en EU-definition som ibland ger negativa värden, trots att det i årsberättelsen för 2007 står att SEB följer Fondbolagens Förenings redovisningsrekommendation: ”Det minsta av summa köpta och summa sålda värdepapper under perioden, dividerat med genomsnittlig fondförmögenhet under perioden.” Med en korrekt beräkning enligt denna definition är det omöjligt att få en negativ omsättning.

I övrigt är det främst indexfonder som har riktigt låg omsättningshastighet. Förklaringen är främst att passivt förvaltade fonder enbart behöver göra affärer när större belopp sätts in eller tas ut ur fonden samt när urvalet av börsbolag som ingår i jämförelseindex ändras.

Ökad omsättningshastighet 2007
Fond år 2007
%
år 2006
%
år 2005
%
Cicero Hedge 4400 770 1030
Catella Europa 1273 787 787
Team Catella Tennis 1737 1424 504
Coeli Sverige 595 339 261
SEB Etisk Sverige Lux 250 53 53
Catella Institutionell Allokering 374 197 114
Catella Hedge 301 125 198
Banco Etisk Norden 193 24 64
Skandia Småbolag Europa 229 66 46
ABN Amro Fjärran Östern 300 137 97
HQ Kina 204 69 121
Danske Aktiv Förmögenhet 191 65 83
Catella Trygghet 170 45 46
SEB Östeuropa 150 29 -47
Kaupthing Småbolag 290 174 121
Nordea IT 130 20 30
Enter Sverige 154 58 60
Catella Stiftelse 325 239 53
SPP Generation 40-tal 270 190 220
HQ Total 90 19 20


Catella dominerar bland de fonder som ökat sin omsättning mest, med 6 av 20 fonder i denna tabell. Värt att notera är dock att Jörgen Vrenning som förvaltat de två mest extrema fonderna hos Catella – Europa och Tennis – för bara två veckor sedan lämnade sin anställning.

Även bland de fonder som ökat som omsättning är ett tydligt mönster att fondförmögenheten nästan alltid är mindre än snittet i kategorin. Förvaltare av små fonder har både lättare och större intresse att försöka överträffa konkurrenterna genom snabba förändringar av fondens innehav. De största fonderna förvaltas ofta försiktigare och närmare index, eftersom det för fondbolagets intäkter är viktigare att inte riskera att skrämma bort nuvarande kunder med dåliga resultat, än att försöka locka nya kunder med bra resultat.

Minskad omsättningshastighet 2007
Fond år 2007
%
år 2006
%
år 2005
%
Penser Läkemedel (fd Trippel) 32 256 118
SEB Sverige Chans/Risk 240 427 345
Folksam USA 210 390 330
SEB Choice Japan 40 198 -4
Robur Japan 30 180 100
Skandia Idéer För Livet 112 238 165
SEB Global Chans/Risk Lux 650 771 397
SEB Läkemedel Lux 210 328 157
Carlson Utland 121 238 237
Länsförsäkr Teknologi 66 176
SEB Läkemedel 200 309 149
Penser Telecom (fd Trippel) 17 121 32
SEB Stiftelse Sverige 80 177 24
Skandia Japan 74 168 119
Carnegie Sverige 230 320 140
SEB Choice Nordamerika Småbolag 250 338 310
Skandia AiE Försiktig 125 212 128
Penser Index Japan 17 99 14
Skandia AiE Balanserad 111 186 127
Carlson Sverige Koncis (fd Nationell) 61 134 73


SEB dominerar även i tabellen med de fonder som minskat sin omsättning mest, med 7 av 20 fonder. Till stor del är detta en matematisk effekt av att fonder med hög omsättning lättare kan minska, för fem av dessa inbromsningar är till en omsättning på 200 procent eller mer under 2007.

Vilseledande definition

Notera slutligen att många slutsatser försvåras eftersom Fondbolagens Förening har valt en vilseledande definition (det lägsta av summa köp och summa sälj), därför att de prioriterat att stora inflöden till en fond, som tvingar förvaltaren att köpa mycket aktier, inte ska synas i nyckeltalet.

Men, som jag påpekat många gånger tidigare, den andelsägare som har varit med under hela året, har ju faktiskt tvingats vara med och betala transaktionskostnaderna för alla affärer. Jag tycker därför att det vore bättre att räkna omsättningshastigheten på alla affärer som en fond har gjort, sedan kan de fondbolag som vill det förklara hur mycket av affärerna som har tvingats fram av insättningar och uttag, samt hur mycket som beror på aktiv förvaltning av fonden.

Ett alternativ vore att behålla den nuvarande justeringen för flöden, men först räkna ut omsättningshastigheten varje månad och sedan beräknade summa omsättning under året, vilket skulle bli mer rättvist i de fall då en fond ändrat storlek kraftigt i början eller slutet av året. Ytterligare kommentarer finns i veckans krönika "Hög snurr även 2007".

Läs fler analyser i arkivet.

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,1 -0,2 -0,1 13:55
Frankfurt (DAX30)
0,3 0,2 0,3 13:55
London (FT-SE 100)
0,5 0,2 0,3 12:55
Paris (CAC 40)
0,5 0,4 0,4 13:55
Tokyo (TOPIX)
-0,6 -0,6 -0,1 stängt
New York (S&P 500)
-1,6 -1,6 -0,8 16:56
New York (NASDAQ 100)
-2,1 -2,1 -1,3 stängt
Moskva (RTS)
1,6 1,6 1,7 15:55
Hong Kong (HANG SENG)
0,1 0,1 0,4 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,4 -0,2 0,2 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,0 -0,1 0,1 12:55